ΜΑΒΙΚΑΛ Α.Ε.
Η πρώτη ελληνική εταιρεία
Ιδρύθηκε στην Ελλάδα το 1970

ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Η εταιρεία ΜΑΒΙΚΑΛ Α.Ε. είναι η πρώτη ελληνική εταιρεία κατασκευής ειδικών καλωδίων που ιδρύθηκε οτην Ελλάδα το 1970.