Καλωδια Μικροφωνικά

B4-1620 - Μικροφωνικό, αγωγοί 4 (16x0,20 Cu), Ταινία PET, Χάλκινο Μπλεντάζ.

 

 

 

 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
 
Αγωγοί
B2-1620 - Μικροφωνικό, αγωγοί 2 (16x0,20 Cu), Ταινία PET, Χάλκινο Μπλεντάζ.

 

 

 

 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
 
Αγωγοί
T4-720 - Μικροφωνικό, αγωγοί 4 (7x0,20 Cu Sn), Επικασσιτερωμένο Μπλεντάζ.

 

 

 

 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
 
Αγωγοί
T3-720 - Μικροφωνικό, αγωγοί 3 (7x0,20 Cu Sn), Επικασσιτερωμένο Μπλεντάζ.

 

 

 

 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
 
Αγωγοί
T2-720 - Μικροφωνικό, αγωγοί 2 (7x0,20 Cu Sn), Επικασσιτερωμένο Μπλεντάζ.

 

 

 

 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
 
Αγωγοί
T300-4 - Μικροφωνικό, αγωγός 1 (12x0,20 Cu Sn), Επικασσιτερωμένο Μπλεντάζ.

 

 

 

 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
 
Αγωγοί
T300-2 - Μικροφωνικό, αγωγός 1 (7x0,20 Cu Sn), Επικασσιτερωμένο Μπλεντάζ.

 

 

 

 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
 
Αγωγοί
B5-615 - Μικροφωνικό, αγωγοί 5 (6x0,13 Cu), Χάλκινο Μπλεντάζ.

 

 

 

 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
 
Αγωγοί
B4-615 - Μικροφωνικό, αγωγοί 4 (6x0,13 Cu), Χάλκινο Μπλεντάζ.

 

 

 

 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
 
Αγωγοί
B3-615 - Μικροφωνικό, αγωγοί 3 (6x0,13 Cu), Χάλκινο Μπλεντάζ.

 

 

 

 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
 
Αγωγοί