Καλωδια Μικροφωνικά

B6-3220 - Μικροφωνικό, αγωγοί 6 (32x0,20 Cu), Ταινία PET, Χάλκινο Μπλεντάζ.

 

 

 

 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
 
Αγωγοί
B4-3220 - Μικροφωνικό, αγωγοί 4 (32x0,20 Cu), Ταινία PET, Χάλκινο Μπλεντάζ.

 

 

 

 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
 
Αγωγοί
B3-3220 - Μικροφωνικό, αγωγοί 3 (32x0,20 Cu), Ταινία PET, Χάλκινο Μπλεντάζ.

 

 

 

 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
 
Αγωγοί
B2-3220 - Μικροφωνικό, αγωγοί 2 (32x0,20 Cu), Ταινία PET, Χάλκινο Μπλεντάζ.

 

 

 

 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
 
Αγωγοί
B4-2420 - Μικροφωνικό, αγωγοί 4 (24x0,20 Cu), Ταινία PET, Χάλκινο Μπλεντάζ.

 

 

 

 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
 
Αγωγοί
B2-2420 - Μικροφωνικό, αγωγοί 2 (24x0,20 Cu), Ταινία PET, Χάλκινο Μπλεντάζ.

 

 

 

 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
 
Αγωγοί
B1-2420 - Μικροφωνικό, αγωγός 1 (24x0,20 Cu), Ταινία PET, Χάλκινο Μπλεντάζ.

 

 

 

 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
 
Αγωγοί
B5-1620 - Μικροφωνικό, αγωγοί 5 (16x0,20 Cu), Ταινία PET, Χάλκινο Μπλεντάζ.

 

 

 

 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
 
Αγωγοί
B4-1620 AL - Μικροφωνικό, αγωγοί 4 (16x0,20 Cu), Ταινία AL, Χάλκινο Μπλεντάζ.

 

 

 

 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
 
Αγωγοί