Πολιτική Ποιότητας

 

  • Να εξασφαλιστεί η υψηλότερη δυνατή ποιότητα έγκαιρης παράδοσης των προϊόντων μας που θα ικανοποιήσει και θα ξεπεράσει τις προσδοκίες των πελατών μας.
  • Να βελτιώνουμε συνεχώς τις διαδικασίες των εργασιών μας και να προσπαθούμε αδιάκοπα για την ικανοποίηση των πελατών μας και την ανταγωνιστικότητα του κόστους των προϊόντων μας και υπηρεσιών μας
  • Να αναγνωρίσετε ότι η ποιότητα είναι η πλήρης δέσμευση μας, καθώς και την αφοσίωση του κάθε μέλους της εταιρείας μας πάνω σε αυτόν τον σκοπό.

Η ομάδα των επαγγελματιών μας χρησιμοποιεί εξαιρετικής ποιότητας πρώτες ύλες όπως ο χαλκός, αλουμίνιο, διάφορους τύπους PVC, ταινίες αλουμινίου και άλλων υλικών που προέρχονται από τους πιό αξιόπιστους προμηθευτές της αγοράς για την κατασκευή της γκάμας των προϊόντων μας. Με τη χρήση προηγμένης παραγωγής και εξελιγμένες τεχνικές επεξεργασίας, είμαστε σε θέση να παράγουμε μια σειρά από υψηλής ποιότητας ειδικών καλωδίων.

Ποϊότητα παραγωγήςΣύστημα Διαχείρισης Ποιότητας:
Η ποιότητα είναι η κατευθυντήρια αρχή σε κάθε πράγμα που κάνουμε, ως εταιρεία. Η ΜΑΒΙΚΑΛ Α.Ε. δεσμεύεται να παρέχει σταθερά επίπεδα υψηλής ποιότητας προϊόντων και υπηρεσίες στους πελάτες μας, χάρη στην αποτελεσματικότητα του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας. Πιστοποιημένη με ISO 9001:2008 ακολουθούμε πολλές βέλτιστες πρακτικές της βιομηχανίας παραγωγής καλωδίων. Η έμπειρη ομάδα των επαγγελματιών μας συνεχώς προσπαθεί για την βελτίωση της ποιότητας των διαδικασιών μας, που ενισχύει την ικανότητά μας να παρέχουμε υψηλής ποιότητας προϊόντα και υπηρεσίες.

Κουλτούρα της Ποιότητας:
Η ποιότητα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος όλων των δραστηριοτήτων μας. Σε όλες τις λειτουργικές δραστηριότητες μας, ακολουθούμε αυστηρές προδιαγραφές για να εξασφαλίσει ότι οι πελάτες μας λαμβάνουν τις καλύτερες υπηρεσίες και προϊόντα.

Δοκιμές Προϊόντων:
Η ΜΑΒΙΚΑΛ Α.Ε. είναι ένας κατασκευαστής καλωδίων που κατανοεί τη σημασία του όχι μόνο να είναι σε θέση να σχεδιάζει και να κατασκευάζει προϊόντα, αλλά και να τα ελέγχει επίσης. Η ΜΑΒΙΚΑΛ Α.Ε. εφαρμόζει μια εκτενή σειρά δοκιμών για να εξασφαλίσει ότι τα προϊόντα της καλύπτουν ή υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των πελατών μας. Έλεγχοι διεξάγονται σε όλα τα στάδια της ανάπτυξης του προϊόντος και διασφαλίζουν ότι οι ατέλειες στο προϊόν μας εντοπίζονται νωρίς. Η εκτεταμένη κάλυψη των δοκιμών και οι εσωτερικοί ελέγχοι που ακολουθούν την διαδικασία αφαίρεσης των ελαττωματικών προϊόντων, μεριμνά για την εξάλειψη ελαττωματικών προϊόντων στην υπόλοιπη παραγωγή, εάν υπάρχουν.

Κανονισμοί Ποιότητας και Περιβαλλοντικής Συμμόρφωσης:

ISO 9001:2008

Το πιστοποιημένο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2008 συντηρείται από τον Διεθνή Οργανισμό Τυποποίησης (ISO). Η ΜΑΒΙΚΑΛ Α.Ε. είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001:2008. Μπορείτε να βασιστείτε στην ποιότητα των προϊόντων και υπηρεσιών μας, γιατί για την διατήρηση της πιστοποίησης ISO ακολουθούμε τις αυστηρές οδηγίες των επιχειρηματικών διαδικασιών που περιγράφονται από το πρότυπο. Για να δείτε το πιστοποιητικό μας, πατήστε πάνω στην εικόνα.Το ποιστοποιητικό ποιότητας ISO-9008 της ΜΑΒΙΚΑΛ Α.Ε.

ΜΑΒΙΚΑΛ Α.Ε. CE ΠΡΟΤΥΠΟ.

Στη σημερινή του μορφή από το 1993, η σήμανση CE αποτελεί βασικό δείκτη της συμμόρφωσης ενός προϊόντος με την κοινοτική νομοθεσία και επιτρέπει την ελεύθερη κυκλοφορία των προϊόντων εντός της ευρωπαϊκής αγοράς. Με την τοποθέτηση της σήμανσης CE σε ένα προϊόν, ο κατασκευαστής δηλώνει, με αποκλειστική ευθύνη του ατόμου, σύμφωνα με όλες τις νομικές απαιτήσεις για την επίτευξη σήμανσης CE με συνέπεια την διασφάλιση της ισχύος της άδειας για το εν λόγω προϊόν να πωλείται σε όλες της χώρες της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Ένωσης. Αυτό ισχύει επίσης για προϊόντα που κατασκευάζονται σε τρίτες χώρες τα οποία πωλούνται στην ΕΕΑ. Αυτό σημαίνει ότι ο κατασκευαστής έχει επαληθεύσει ότι το προϊόν συμμορφώνεται με όλες τις σχετικές βασικές απαιτήσεις (όπως η ασφάλεια, η υγεία, οι απαιτήσεις περιβαλλοντικής προστασίας) της οδηγίας που ισχύουν ή, εάν προβλέπεται στην οδηγία (ες), έχει εξεταστεί από ένα εξουσιοδοτημένο οργανισμό αξιολόγησης της συμμόρφωσης.

ΜΑΒΙΚΑΛ Α.Ε. ΠΡΟΤΥΠΟ ROHS.

RoHS αφορά στον περιορισμό των επικίνδυνων ουσιών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) σύστασε την οδηγία RoHS 2002/95/ΕΚ, η οποία απαγόρευσε την χρησιμοποίηση έξι ουσιών (μόλυβδος, κάδμιο, υδράργυρος, χρώμιο Hexacalent, Πολυβρωμιωμένα Biphenysis, και πολυβρωμοδιφαινυλαιθέρες) στην παραγωγική διαδικασία. Ο στόχος της παρούσας οδηγίας είναι η προστασία του περιβάλλοντος και τη μείωση της έκθεσης σε κινδύνους που σχετίζονται με την υγεία. Από το ξεκίνημά της, η εταιρία μας προσπάθησε να εξαλείψει αυτές τις απαγορευμένες ουσίες από τα προϊόντα μας. Σήμερα, τα περισσότερα από τα προϊόντα μας είναι RoHS Compliant.

ΜΑΒΙΚΑΛ Α.Ε. ΠΡΟΤΥΠΟ REACH.

REACH σημαίνει «Registration (Kαταχώριση), Evaluation (Αξιολόγηση), Authorization (Αδειοδότηση) of Chemical Substances (των χημικών ουσιών)" και είναι μια οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αφαίρεση επιβλαβών ουσιών από βιομηχανικά προϊόντα. Επί του παρόντος, υπάρχουν 16 ουσίες που βρίσκονται στον κατάλογο με της ουσίες που προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία (SVHC). Αν χρειάζεστε πιστοποίηση ότι κάποιο από τα προϊόντα μας είναι συμβατό με την οδηγία REACH, απλά ενημερώστε μας και θα σας παρέχουμε με την πιστοποίηση που χρειάζεστε.